[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

andreassorensen50 andreassorensen50

93 posts   257 followers   1557 followings

Andreas 

mine ain't allowed to have boyfriend until she is 50....😡😡

cuteeeeee and True😂

I can not wait....😲....I have goosebumps

I will marry my love anyway😂😙😎

One of my biggest Hero's

We are the champion

.
ترجمه سرود رسمی باشگاه عشق(اینتر)👇
.
.
.
تو می دانی من برای گل
زندگی ام را می دهم...زندگی ام را
من می دانم
این بازی بی پایان است

این یک رویا است
و سرود ما تبدیل به رویایی می شود
بالا و پایین از شمال
نود دقیقه برای گل زدن

نراتزوری

ما اینجا خواهیم بود
نراتزوری

دیوانه ای مانند تو
نراتزوری

اجازه نده زجر بکشیم
ولی این خوب است...ما باهم پیروز خواهیم شد
دوستت دارم
اینتر دیوانه را دوست دارم

و سرخوشی ای بی پایان
تا آخرین لحظه زندگی
اینتر دیوانه را دوست دارم

ادامه دارد
داستان ادامه دارد
شاید تا پایان زندگی
یا تنها یک بازی
اینتر دیوانه را دوست دارم

و من ادامه خواهم داد
در هوای آفتابی و در طوفان...هم دسته ای من
من تا ابد زنده خواهم یود
با این رنگ ها در سرم
نراتزوری

من پشتیبان تو خواهم بود
نراتزوری

همیشه اینجا زندگی خواهم کرد
نراتزوری
این آرزوی من است
و بدون تو نخواهم بود
دوستت دارم
اینتر دیوانه را دوست دارم

وسرخوشی ای بی پایان
تا آخرین لحظه زندگی
اینتر دیوانه را دوست دارم

پشتیبان تو ام
دور یا نزدیک در شهر
تا آخرین لحظه زندگی
یا تنها یک بازی
اینتر دیوانه را دوست دارم
در وسط زمین یک الگو جدید است
فریاد می زند این آهنگ را بخوانید

نیرویمان تمام نمی شود
دوستت دارم
دوستت دارم
اینتر دیوانه را دوست دارم
سرخوشی ای بی پایان
تا آخرین لحظه زندگی
اینتر دیوانه را دوست دارم
اینتر دیوانه را دوست دارم
دوستت دارم
#inter

so sad

this is my proof that every year pass I get more handsome and younger and se3ier and better...
15vs 16vs 22vs 25 vs 27🤗🤗🤗😏😏😏I wonder how I look when I get 30 😋😋😊😊😊

Most Popular Instagram Hashtags