akademiskasjukhuset akademiskasjukhuset

1,544 posts   15,322 followers   24 followings

Akademiska sjukhuset i Uppsala  Följ medarbetare på Akademiska sjukhuset som delar med sig av sin vardag. Denna vecka: Svart på vitt, vår nya rekryteringskampanj.

"Jag valde att ställa upp i den här kampanjen för att kunna ge en ärlig bild av hur det är på min avdelning. Många kan tycka att det känns läskigt att jobba med barn och speciellt med så små barn. Att få ge en bild av hur det är att jobba här och visa att det inte alls är läskigt, utan unikt och givande, tror jag är det bästa sättet att rekrytera nya kollegor.
▪️
Jag tror att det är viktigt att man ger en bild av sjukhuset som reflekterar det läget som faktiskt råder här. Det är allt som oftast en pressad situation med hög arbetsbelastning och långa pass. Att man då lyfter fram att det mitt i kaoset finns saker eller situationer som ändå väger upp mot det dåliga tycker jag är väldigt fint."
Alexandra Andersson, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen för tidigt födda, 95F #medarbetareakademiska

I kampanjen Svart på vitt berättar vi ärligt om hur det är att arbeta på Akademiska sjukhuset. Berättelserna handlar om tuffa utmaningar och kämpiga arbetspass - men också om en arbetsplats med många valmöjligheter. Vi tror att ärlighet varar längst. Välkommen att följa oss denna vecka när vi berättar mer. #medarbetareakademiska

Kul att ni följt oss under veckan som gått, nu lämnar vi över stafettpinnen till nästa gäng. Tack och hej! #akademiska #akademiskasjukhuset #medarbetareakademiska #barnendokrinologi

Tillväxthormonbrist behandlas med en daglig subcutan injektion. Injektionen ges på kvällen för att efterlikna det normala mönstret av tillväxthormon i kroppen som är aktivt under natten.
Familjen kommer för ett uppstartsmöte till specialistsjuksköterska. Vi går tillsammans genom hur man ger injektionen. Alla får öva på att injicera i en mjuk kudde och dessutom rekommenderar vi att vårdnadshavare testar att sticka sig själv. Besöket avslutas med att vårdnadshavare ger den första injektionen till barnet.
På bilden kan ni se flertal tillväxthormonpreparat som vi använder.
#barnendokrinologi #akademiskabarnsjukhuset #akademiskasjukhuset #akademiska #medarbetareakademiska

Då det blir mycket provtagning hos oss jobbar vi mycket med att förebygga stickrädsla hos våra patienter. I möjligaste mån försöker vi vara två medarbetare på plats. Vi fokuserar på trygghet, förtroende, kontroll, lugn och ro. Såpbubblor och sång fungerar ofta bra som avledning. Vi kan även erbjuda lustgas för den som behöver. I filmen får vår kollega Marie, på överviktsmottagnigen för barn och ungdom, agera förälder.
Självklart får man välja en stickpresent när det är klart.
#barnendokrinologi #akademiskabarnsjukhuset #akademiskasjukhuset #akademiska #medarbetareakademiska

Bild 1: Pubertetsbedömningen kräver goda förberedelser för att patienten ska känna sig trygg i situationen. Vi tittar tillsammans i flick- eller pojkboken och med pojkarna går vi igenom hur orkidometern används, innan vi undersöker patienten. Orkidometern kallas även av familjerna radband, kulband eller halsband. Vi kan ibland hitta den i leklådan på undersökningsrummet 😉

Bild 2: Våra binjurar producerar det livsviktiga hormonet kortisol, kroppens ”stresshormon”. För de patienter som lider av kortisolbrist krävs ibland snabb tillförsel av kortison. Vi lär därför ut hur man injicerar Solu-cortef i lårmuskeln. Familjen får med sig ett kit med tillbehör för att kunna göra detta. Det följer även med en bricka där det står att man är kortisonberoende. Brickan rekommenderas hänga runt halsen.
#barnendokrinologi #akademiskabarnsjukhuset #akademiskasjukhuset #akademiska #medarbetareakademiska

Stadiometern (längdmätaren) är vårt viktigaste instrument när vi utreder och följer våra tillväxtpatienter. Vi mäter alltid längden 3 gånger och tar även längd på föräldrarna vid första besöket.

Tillsammans har vi gjort en utbildningsfilm för personal och studenter, BARN-mäta tillväxt, filmen nås via PingPong och MedfarmPlay. Här följer några utvalda bilder från filmen.
#barnendokrinologi #akademiskabarnsjukhuset #akademiskasjukhuset #akademiska #medarbetareakademiska

Den här veckan kommer ni få följa oss: Åsa endokrinbarnsköterska, Petra endokrinbarnsjuksköterska och Therese specialistsjuksköterska på vår mottagning. Välkommen till endokrinmottagningen för barn och ungdom, vår dörr står alltid öppen!

På mottagningen arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, barnsköterska och såklart vår sekreterare. Till oss kommer barn och ungdomar med tillväxtproblem, avvikande pubertetsutveckling, sviktande kortisolproduktion, rubbningar i sköldkörtelfunktionen, andra hormonella störningar och könsdysfori.

Vi tar emot barn och ungdomar från Uppsala- Örebroregionen. De flesta utredningar görs vid ett mottagningsbesök men ibland behöver utredningen göras inneliggande på avdelningen för specialiserad pediatrik.

Bild 2: Här ser ni hela teamet: Henrik, Petra, Åsa, Ricard, Åsa och Therese (på bilden saknas vår professor Jan).
Bild 3: Vår sekreterare Kerstin. #barnendokrinologi #akademiskabarnsjukhuset #akademiskasjukhuset #akademiska #medarbetareakademiska

Tidigare i år gick en av våra väldigt älskade barnkardiologer i pension. I hans ära döpte vi därmed om vårt samtalsrum. Ni får även här en glimt av vår överläkare Per som kom med det fina dopförslaget!

Bild 2: Herr Jonzon har en förkärlek för smide samt träsniderier. Han har lämnat sitt tydliga konstnärliga spår efter sig i vår expedition: egengjorda träfigurer av all mottagningspersonal! Från vänster ser ni mig, Anna, Margoth och Elinor - alla samlade under ett smideshjärta (tillverkad av densamme). Med den bilden vill jag tacka för oss! Det har varit kul att få visa er delar av vår verksamhet och hoppas att det har varit intressant för er som följt oss!
#kulpåjobbet #barnhjärtmottagning #medarbetareakademiska #akademiska #akademiskasjukhuset

Barn med en hjärtdiagnos erbjuds att fylla i en webbaserad enkät med syfte att mäta deras självupplevda hälsorelaterade livskvalitet vid olika åldrar. Den uppskattade livskvaliteten ger sedan, tillsammans med kliniken, en helhetsbild av barnets situation/mående och i samråd med barnet och föräldrarna kan det utifrån enkätresultatet diskuteras ifall att speciella åtgärder behövs såsom skolbesök, mer kunskap om sitt eget hjärtfel, ytterligare undersökningar, samtalskontakt etc. På bilden ses Anna, vår barnsjuksköterska, gå igenom resultatet på iPaden. #livskvalitetföralla #hjärtebarn #akademiska #akademiskasjukhuset #medarbetareakademiska

CoaguChek – Check! En CoaguChek-apparat möjliggör att ta så kallade PK-blodprov på egen hand. PK-prov tas för att säkerställa att dosen av läkemedlet Waran är välinställd. Waran är ett läkemedel som används för att förebygga blodproppar. Mekaniska hjärtklaffar ger en ökad risk för proppbildning och är indikationen för Waranbehandling hos majoriteten av våra barn. Det är ett välbeprövat men potent läkemedel: biverkningarna kan vara allvarliga vid för hög eller låg dos. På första bilden ser ni mig ha en familjeutbildning; eller så kallad ”CoaguChek-skola”. Föräldrarna får noggrann information kring läkemedlets effekt, biverkningar, interaktion med andra läkemedel och kosten m.m. Korrekt handhavande av apparaten ingår även i utbildningen. Barnets medverkan anpassas utifrån dess ålder och mognad.

Bild 2: Material som delas ut till våra barn som behandlas med Waran och vid CoaguChek-skolan. #antikoagulantia #warfarin #coaguchek #hjärtebarn #akademiska #akademiskasjukhuset #medarbetareakademiska

Ready to pop! På första bilden ser ni vår fosterkardiolog: Poppy. Som tidigare nämnts så utreds och följs även foster med hjärtsjukdom eller hjärtmissbildning av hjärtmottagningen. Både C-länspatienter och regionspatienter får remiss hit till oss. Efter diagnos görs alltid en noggrann förlossningsplanering. Vid svåra hjärtfel kan förlossning behöva ske på ett operativt centrum. I Sverige är barnhjärtkirurgin centraliserad till Göteborg och Lund, varvid Uppsala har avtal med Göteborg.

Bild 2: Ultraljudsapparaten på kvinnokliniken som används vid undersökning av fostrets hjärta i mammans mage. Många av fosterhjärtundersökningarna utförs av vår BMA Elinor.
#fetaleko #fetalcardiologist #hjärtebarn #akademiska #akademiskasjukhuset #medarbetareakademiska

Most Popular Instagram Hashtags