ahmedhulusi ahmedhulusi

573 posts   7,250 followers   0 followings

Ahmed Hulusi  Bildiklerimi KARŞILIKSIZ paylaşırım. Kişiler değil, fikirlerdir muhatabım. ÖZGÜR BEYİNLERE yazıyorum. https://www.youtube.com/user/AhmedHulusiOfficial

İman Et! - Beşer, 'ben'siz doğar. Beyin, 'ben'i yaratır! - Allah'a #kurbun yolu, 'sen'den başlayıp Allâh'a giden bir şekilde değildir. Evvela varlığının var olmadığını, varlıkta sadece Allâh'ın var olduğunu anlamak gerekir. - Senden Allâh'a ulaşan yol, senin dışından öteye, ötene değil; senin özüne, hakikatine dönük bir yoldur. - İman, hakikatinin ve varlığın hakikatinin Allâh olduğuna, algıladığın her şeyin Allâh'ın farklı özelliklerinin açığa çıkışı olduğuna imandır. - “Hâlbuki sizi de yaptıklarınızı da Allâh yaratmıştır!” (37.Sâffât: 96)

#Devamı #profildeki #linktedir!

@ahmedhulusi

#Allah #Kurançözümü #sufizm #islam #din #insan #beyin #şuur #kalp #sistem #sünnetullah #iman #beden #beşer #yaratmak

#NEW #ARTICLE

INTO THE #DEPTHS OF THE #SECRETS OF #QURAN

The Absolute #Reality cannot be divided, it doesn’t have an inside or an outside, a beginning or an end, and it is manifest in every iota of #existence.
https://www.ahmedhulusi.org/en/article/into-the-depths-of-the-secrets-of-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #AhmedHulusi

Üzüldüğünüzde veya öfkelendiğinizde susamayacaksanız, pişmanlık yaşamamak için o ortamı terk edin!

@ahmedhulusi

#Allah #Kurançözümü #sufizm #islam #din #insan #beyin #şuur #kalp #sistem #din #sistem #sünnetullah #sıkıntı #üzüntü #öfke #sinir #ateş #gurur #kin #şiddet #hiddet #sev #affet #yanma #arın

#NEW #ARTICLE

INTO THE #DEPTHS OF THE #SECRETS OF #QURAN

All of the #attributes and #qualities that are denoted by the names belong to a single existence, an #indivisible, #non-dual, #holographic #existence, no other existence besides this one can be #thought of…
https://www.ahmedhulusi.org/en/article/into-the-depths-of-the-secrets-of-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #AhmedHulusi #newmoon

#İnsan #yaşsız #varlıktır!  Sen bir #bilgi paketisin!

70-80 yaşında dediğin eskimiş #bedendir.

İçindeki bilgi paketi olan insan ise, ya 15-20’dir, yada çok seyrek 25-30!
#Şuurdan ibaret olan insan bilgi/#tecrübesi kadar olgundur!
Şaşma o 70-80’liklerin hırsına, arzusuna, aşkına!
Zira onların her biri #ölümsüz bilgi paketleri olarak hâlâ, her #dem #taze gönüllerdir.

Bir de böyle #incele!

@ahmedhulusi

#Allah #Kurançözümü #sufizm #islam #din #insan #beyin #kalp #sistem #sünnetullah #yaş #yıl #zaman #birim

#NEW #ARTICLE⭐

INTO THE #DEPTHS OF THE #SECRETS OF #QURAN

Whether our own #universe or the #multiverses, the entirety of existence is according to our #perception. The actual reality of things is much beyond all of this. It cannot be perceived with the #eye, but with the names as-Sami and al-Basir…

https://www.ahmedhulusi.org/en/article/into-the-depths-of-the-secrets-of-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #AhmedHulusi #newmoon

Eğer anlarsan bu anlatmak istediğimi, fark edersin ki, her an daima yanlızca hayalindeki kişilerle berabersin; asla karşındakiyle değil! Bu dünya yaşamında da böyle, ötesinde de... #Herkes, #veritabanına göre kendi #hayal dünyasında yaşamada! Başkalarını da, tanıdığını sanarak, onlar hakkında budalaca yorumlarla yorulup, #ömür tüketmede!

Oysa, o yorumlarının tümü, karşısındakine değil; kendi hayalinde yarattığı ve karşısınındakinin adını taktığı kendi hayalindeki yarattığına; yani kendine dönük!.. #Asla karşısındakine ulaşmıyor!

Her #birim, karşısındaki sûrete göre veritabanının oluşturduğu hayal dünyasındaki kişileri yorumlayıp; veritabanına #GÖRE onları değerlendirerek, #cehennem ya da #cennetinde yaşamada!

Akıllı insan, şimdiden cenneti yaşar “ALLÂH”a teslim olarak... Ahmak da, her şeyin ille de kendi arzuladığı gibi olmasını istemede devam ederek cehennem eder yaşamını!

@ahmedhulusi

#Allah #Kurançözümü #sufizm #islam #din #insan #beyin #şuur #kalp #sistem #sünnetullah #HzRasul #bilinç

⭐NEW ARTICLE IN #ENGLISH⭐

INTO THE #DEPTHS OF THE #SECRETS OF #QURAN

We must realize that there is no #perception of #matter such as we know it in the #mechanism of the #brain…

https://www.ahmedhulusi.org/en/article/into-the-depths-of-the-secrets-of-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #AhmedHulusi #newmoon

Yaşamınızda Dünya’nın en muhteşem insanı #Rasulullah güneşi mekânınıza doğmuş olarak bayram edin!

O’nu yakından tanımaya çalışın ve amacını anlayın ki, çok sevesiniz... O size dünyadaki tüm yakınlarınızdan daha yakındır ve korumacıdır. Sizin ebeden sıkıntı görmemeniz, ebedî mutluluğu yaşamanız için elinden geleni yapmıştır!

İşte bu bilince ermenin bayramı olsun Bayramınız.

Allâh’tan #niyaz ederim ki: #Habibi #Muhammed #Mustafa (aleyhisselâm) hürmetine, bu ilmin dile gelmesine #vesile olan #fakîre, okuyana, paylaşana, paylaşılmasına vesile olanlara indînden rahmet ihsan eyleye, “#iman ve #mârifet nûru” bağışlaya, #sadık #yakîne erdire, her türlü #tefrika ve #nifaktan muhafaza eyleye!.. İlmince Rasûlüne #salât ve #selâm eyleye bizim tarafımızdan.

Tüm dostlarımın sonsuz saadete ermesini dilerim Ramazan Bayramı vesilesiyle.

Allah cümlemize Rasûlullâh’ın bildirdiği İslam’ı değerlendirenlerden olmayı #nasip etsin!.. @ahmedhulusi

#Allah #Kurançözümü #sufizm #islam #din #insan #beyin #şuur #sistem #sünnetullah #Ramazan #Bayram

#EidMubarak #EidAlFitr

May this #Eid bring blessings for all of us.

May Allah make it easy for us to grasp the realities disclosed by the Rasul of Allah (saw), and to live in accordance with those realities.

https://www.ahmedhulusi.org/en
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #AhmedHulusi #newmoon

Hu isn’t something in space, Hu is the reality of your essence! Hu is the totality of this universal structure; Hu is the Absolute Universal One!
https://www.ahmedhulusi.org/en/article/knowledge-will-power
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/
https://www.instagram.com/ahmedhulusi/

#awareness #awakening #mind #higherconsciousness #spiritual #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #religion #islam #AhmedHulusi

Most Popular Instagram Hashtags