agderenergi agderenergi

44 posts   329 followers   42 followings

Agder Energi  Ren energi. Store verdier, store utfordringer, store oppgaver.

Til sammen 37 tonn gytegrus gikk med da vi tirsdag 19. juni lagde et nytt gytefelt for laksen i Nidelva, nedenfor Rygene kraftstasjon. Det håper vi vil bidra til å øke laksebestanden i elva. Nå er det bare å vente og se...🐟🐟🐟Prosjektet har vi gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder og @naturskyddsforeningen. #Nidelva #laks #regulertevassdrag #vannkraft #Bramiljöval #Rygene #Arendal

En liten status på damprosjektet i #Åseral 🏗: Entreprenøren Risa-Implenia har gravd vekk løsmassene foran demningen. Nå er det bare hardt fjell igjen. Snart begynner arbeidet med det som skal bli fundamentene til den nye demningen. Etter planen skal nye dam Langevatn stå ferdig neste år. @risa1948 @impleniagram #åseralnord

Ved å bruke VR-briller kan man oppleve en kraftstasjon uten faktisk å være der. Nå ser vi nærmere på hvordan vi best mulig kan bruke denne teknologien og hvilke muligheter som finnes

Da er vi blitt sertifisert som en likestilt virksomhet👍
Kirsti Lie, prosjektleder for Likestilt Arbeidsliv i Agder Energi og konsernsjef Tom Nysted viser frem beviset fra prosjektet #likestiltarbeidsliv

Snart klart for #aekonferansen. Følg konferansen direkte på www.aekonferansen.no.

I tillegg til bygging av ny demning skal den eksisterende overføringstunnelen mellom Langevann og Nåvatn oppgraderes. Arbeidsfelleskapet @risa1948 - @impleniagram er godt i gang, og har boret seg over 200 meter inn i fjellet🏗️ Det betyr mer fornybar energi💡🔌#åseralnord #åseral #vannkraft

Vårrengjøringen i vassdragene er i gang. Hvert år tas det opp store mengder #plast og annet #avfall som har havnet i elvene. Her er to bilder fra dagens innsats i Otra i Vennesla♻️

Programmet til #aekonferansen er klart. Vi gleder oss til to dager med fokus på utfordringer og muligheter i et felles europeisk energimarked, som bare blir tettere og tettere. Les mer på nettsiden; agderenergikonferansen.no

Veien opp til Langevatn er brøytet. Arbeidsfellesskapet mellom @risa1948 og @impleniagram er godt i gang med å rydde området og klargjøre for bygging av ny dam. #åseralnord

Nå skjer det ting i #Åseral.🌊 Demningen ved Langevatn skal erstattes, i tillegg skal overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn rehabiliteres. ✅På prosjektet sin Facebook-side kan du lese mer om utbyggingen og følge prosjektet. 👉 Søk opp «Utbyggingsprosjektet Åseral Nord» på Facebook. 👍 #åseralnord

I løpet av 14 dager har Skjerkevatn blitt hevet med 18 meter, og utgjør sammen med Nåvatn et nytt magasin. I det nye magasinet kan vi lagre 44 millioner kubikkmeter ekstra vann, som gjør det til det største magasinet i Mandalsvassdraget. Se fyllingen på 10 sekunder her🎥💦

Et nytt vannmagasin fylles i Åseral💦. I bunnen har entreprenørene @skanskanorge og TT Anlegg lagt igjen sin signatur, slik at hvem som bygde dammene er bevart for ettertiden. #vannkraft #vannmagasin #dammerskjerkevatn #Skjerkevatn #skanska #ttanlegg #agderenergi

Most Popular Instagram Hashtags