adnanatabay1 adnanatabay1

330 posts   6,744 followers   1,768 followings

عدنان اتاباي 

روحتون شاد یادتون گرامی

یاداشتی که باخوندنش تمام بدنم لرزید اری این بچه با اینکه سنی نداشت همیشه دنبال خوبی بود دنبال اینکه بچه های خواهرامو شاد کنه بچه برادرمو شاد کنه اونارو ببره براشون وسایل بخره موقعی که مدرسه باز شد براشون لوازمشون رو بخره موقع عید قربان عیدفطر براشون لباس بخره اره این بچه با اینکه 14سال داشت دنبال خوبی و نیکی بود دنبال اینکه تابتونه دله کسی رو شاد کنه میرفت پیش مادربزگش پدربزرگش هرچی لازم داشتن میپرسید اره قلب پاک داشتن هنر هست بخشندگی هنر هست که هرکسی ندارد این مرحوم خیلی چیزهارو یادمون یاد با رفیقش دوست بودن رفیق بودن پا به پای رفاقت جون دادن رو یادمون داد به ما فهموندن رفاقت چیه دوستی چیه نیکوکاری چیه
خداوند روحت رو شاد کنه وجات توبهشت خداباشه

عدنانم باهمکلاسیاش روحت شاد پسرم

بی تو هر روزم مرگه بی تو دنیام به پایان رسید واسه نفس کشیدن هم دیگه رمقی نیست نمیدانم چطور بگوییم با چه حروفی بنویسم که نبودت اونقد داغونم کرد که تنهاترین انسان روی زمین بودم نبودنت اونقد اتیشم زد که فقط خدامیداند وخودش عدنانم مثل درختی که به زمستان رسیده باشه وبرگهاش بریزه منم به انتها رسیدم به انتهای که دیگه برگشتی براش نیست به انتهایی که بهش میگن سقوط تمام شدم و هر روز مثل یخی در تابستان دارم اب میشم و ازم دیگه چیزی نمانده دارم لحظه لحظه تمام میشم اتشی در درونم هست که تامنو خاکسترنکند بیخیال نمیشود اتشی که از فراق تو روشن شد و بر پیکرم زد نبودنت چنان سیلی به صورتم زد که دیگر تاب ایستادن ندارم قلبم میزند ولی انگار ان هم اخرای کارش هست خستم پسرم خیلی خسته خسته ای که هیچکس نمیداند نوشتنش هم خسته کننده هست خیلی خستم ارزوم دیدار اون روی ماهت فرزندم ازخدامیخوام دعایم رو مستجاب کند و من را به ارزویم برساند
روحت شاد یادت گرامی برای شادی روح شهید عدنانم فاتحه بخونین ممنون میشم
تشکر ازهمه عزیزان

خستممممممم خداااا خسته میفهمیییییییی خدا میدونییی خستممممم بپیر لامصب این جونو بگیر تو که جون بچمو گرفتی جان منم بگیر بگیر این امانتتو بگیر خسستتتتتم عدنانو نگرفتییی منو گرفتی خدا منو تمام کردییی خداااااا نوکرتم جوننو بگیررررررر

به ارزو هات رسیدن وقتی خوبه که باخانوادت باشه با کسانی که یک عمر برای خوشبختیشون باجون ودل زحمت کشیدی بابچه هات و با جیگرگوشه هات با رفتنت نه ارزویی مونده نه حسی نه حالی با رفتنت کمرم شکست از هیچ چیزی تاحالا اینطوری داغون واواره نشده بود هیچ دردی منو از پاننداخته بود چون میدونستم دوتا بچه نازو عزیز دارم ولی کو کو اون عدنان که ارزوی دامادیشو میکردم کو اون عروسک بابای که همه چیز باباش بود کو اون پسر موطلایی من که وقتی ببینمش تمام خستگیم از بدنم بره نیست اره نیست تنهام گزاشت بیکسو اوارم گزاشت رفت رفت و منو باکلی درد و ناراحتی تنها گزاشت رفت و منو با غم واندوه واه تنها گزاشت خدایا صبرم بده که دیگه هیچ توانی ندارم سخته خیلی سخته با اینکه میخندم ولی اندوهی اندازه دریا تودلمه بار الهی محتاج اغوشتم محتاج محبتت تمام شدم به دادم برس خیلی تنهام خدا دلتنگم دلتنگ کسی که دیدنش برام مهاله
روحت شاد پسرم

این روز روزهای مرگ بود واسه من عید اسمش عید بود و دردی تودلم بود که خودم فهمیدم وهیچکس از درونم خبر نداشت نبودنت عزابه عزابی شدید دردی عمیق که هیچکس نمیداند چه بر سرم گزشته عدنانم خیلی زود پیر شدم خیلی خیلی زود شکستم خیلی تمام شدم فقط به امیدی زندم که روزی بیام پیشت وهرلحظه ارزو میکنم که خدا متو ببره پیشت چون بی تو این دنیا جای من نیست چون فراموش کردنت هنر میخواهد و من اون هنر رو بلد نیستم چون اونقد عشقم برات عمیق بوده وهست که بی تو نمیتونم فرزندم روحت شاد

بود ونبودم توبودی جان وجانام تو بودی تورفتی ومن تمام شدم عدنانم پسرم روحت شاد

یه جای ایران قاتل بیشرف بعداز سه ماه اعدام میشه
ولی توشهرما یکسال گزشته هنوز خبری از اعدام نیست نمیدونم چرا وبه چه دلیل وتاکی باید مناظر باشیم ایا عدالت شهرمشهد با گتبدکاوس فرق داره ایا این دوطفل بیگناه ازیادها رفته یانه چیزهای دیگری هست که مانمیدانیممممم اقای قاضی پرونده عدنان ومهران جان یم سال شد یک سال که منتظریم یک سال پراز درد ورنج وبدبختتی رو گزروندیم بسه تورو خدا بسه داریم میمیریم این عدالت شما کحاست خواهش میکنم حکم اعدام رو صادرکتین تا اون حیواچ نجس کثافت تاوانشو بده ونظاره گراعدام اون اشغال حرزه باشیم

تنهافیلمی که ازعدنانم دارم تنهاخاطره ای که ازش دارم باخودم برده بودم بندرعباس کاش فیلم زیادی ازش داشتم کاش کاششش حداقل پنج دقیقه فیلمی ازش داشتم چرا چرااخه من ازش فیلمی نگرفتم من

Most Popular Instagram Hashtags