adama3975 adama3975

20 posts   34 followers   172 followings

adamak 

وقتی دو تا عاشق از ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻦ:
ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻥ.
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻮﺩﻥ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮﻭﻧﻦ ﺁﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻦ...

Most Popular Instagram Hashtags