[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

a_pasha a_pasha

65 posts   36 followers   17 followings

akbar pashaei 

روزهای رفته،...
به چوب کبریتهای سوخته می مانند
جمع آوری شده در قوطی خویش
هر کاری میخواهی
بکن!
آنها
دوباره روشن
نمی شوند!
و روزی،
سیاهی آنها دستت را آلوده میکند!
روزهای چوبی ات را باید از همان آغاز،
بیهوده نمی سوزاندی!
وقتی سوخت؛... رهایش کن..!

گفت: تصوير عشق در پس چشمان بسته نقش ميبندد، هر كه را در اولين لحظهِ بستن چشمت ديدى، عشق توست ... گفتم: خرافات است، مگر خدا را هم ميتوان ديد؟

گفت: خدا را در پس چشمان اشكى مادر، دستان خسته پدر، آرامش صداى لالايى و آب، سرخى بال پروانه و گلبرگ هاى خيس از شبنم، جستجو كن ... چشمانم را بستم؛ حال به جاى تيرگى، بازتاب روشنى صبحدم در چشمان مادر، گرماى دستان پدر، زيبايى لالايى و اب ميبينم

مهربانى ...
رحمت ...
زيبايى ... من خدا ميبينم ...

لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند
و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند.

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود
و به امروزی که زیباست
و به فردایی که رویایی خواهد بود ... لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.
لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها

لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند ...

بدون شرح...

Most Popular Instagram Hashtags