_ng.nht.h.linh_ _ng.nht.h.linh_

41 posts   2,558 followers   577 followings

a sailor, born upon the tide 

in a room full of art
I'd still stare at u

📸📸📸

Cầm cây đàn trên tay em đấy em đàn lên tình ca mới viết 😂
📸 @heyphnthao

🍃
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh
[ chụp bởi hot gơn @heyphnthao chưa có ny nhé ] =)))))

🌊🌊🌊

💏

Most Popular Instagram Hashtags