__t.t.d __t.t.d

8 posts   1077 followers   773 followings

🐯 🍒  23.3.98

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007687098806

💦💨

I want it all, ~~

ngoài cô ấy ra không ai đủ tư cách để nhận lấy tình yêu của tôi, cũng như ngoài tôi ra không ai đủ tư cách yêu cô ấy =)))

1 núi giày nhưng vẫn không đủ =.=

💦💨

sai lầm nối tiếp sai lầm 😑
nắng nóng thế này mà phải dặt dẹo ngoài trời 🔥

_ gặp mặt để rồi xa,
thân quen để rồi lạ.

tự dưng muốn đi du lịch với ngừi iu nhưng thiết nghĩ sẽ rất tốn tiền nên thôi không yêu nữa 💦

Most Popular Instagram Hashtags