[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

__mustafa__kemal __mustafa__kemal

231 posts   23,157 followers   8 followings

Gazi Mustafa Kemal  En iyisi olmak gibi çabam yok;zaten en iyisini temsil ediyorum! T.C.'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı"Uygarlık yapısının temeli kitaplardır”

Atatürk’ün ender görülen fotoğraflarından biri...Atamız,Yalova’da Baltacı çiftliğinde.Soldan sağa: Recep Zühtü,Kılıç Ali,Mehmet Üstündağ ve Kâzım Özalp (14 Ağustos 1936)
#mustafakemalatatürk #mustafakemalpasa #atatürk #atam #paşam #uluönderatatürk #gazimustafakemalatatürk #başkomutan #gazi #türk #türkiye #tarih #vatan #cumhuriyet #kurtuluş #savaş #ankara #istanbul #izmir #türkbayrağı #çanakkale #siyahbeyaz #adam #asker #fotoğraf #memleket #yalova #çiftlik

Atatürk diyor ki: "Benim adım çok içer diye çıkmıştır. Filhakika ben, öteden beri içerim. Fakat istediğim zaman bunu keserim; vazifem esnasında bir damla içmem. Vatan işlerine içki karıştırmam. İçki sadece benim keyfim içindir. İçki yüzünden vazifemi bir an geri bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha gençken, manevralara çıkılmadan önce, muhabbete dalarak sabaha yakın zamanlara kadar içsek bile ben, bazen uyumadan saatinde vazifem başına gider ve görülecek işi bir dakika geri bırakmazdım. İçki ve vazife, iki ayrı şeydir. Birbirine dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli, içkiyi behemehal kesmeli."
______________________________________
Prof. Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1969, sayfa: 164-165, (26 Haziran 1955, Ulus gazetesi)
.
#atatürk#basbug#türkiye#basogretmen#laiklik#Türk#başkomutan #teklider#atam#vatan#kemalist#türkmen#ATAMİZİNDEYİZ#asker#istanbul #türkaskeri#uluönder#kemalizm#cumhuriyet #şehit#dünyalideri#nutuk#mustafakemalatatürk#atatürkiye#türkbayrağı#anitkabir”#atatürk#basbug#türkiye#basogretmen#laiklik#Türk#başkomutan #teklider#atam#vatan#kemalist#türkmen#ATAMİZİNDEYİZ#asker#istanbul #türkaskeri#uluönder#kemalizm#cumhuriyet #şehit#dünyalideri#nutuk#mustafakemalatatürk#atatürkiye#türkbayrağı#anitkabir

“Demiryolları refah ve medeniyet yollarıdır"
.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Ekim 1931 tarihinde Malatya Türkocağı'nda halka hitaben yaptığı konuşma: “Mühim bir vilayetimizin merkezine bizi getiren demiryolu olmuştur. Bugüne kadar bu mühim ve çok feyizli Malatya’ya gelmek isteyenler bu medenî vasıtanın bulunmamasından dolayı arzularına kolaylıkla muvaffak olmamışlardır. Bu arzular bu memlekete çok feyiz getirecek ve memleketin tabii kıymetlerinden dünyayı müstefit edecek mahiyettedir. Yeni eser, umumi arzuyu tatmin edecektir ümidindeyim.
Türkiye hükümetinin tespit ettiği projeler dâhilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle hâline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti menşeindeki ilk sanatkârlığını, demirciliğini tekrar göstermiş olmakla müftehir olacaktır. Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır.
Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları ancak bu demiryollarla olacaktır. Milletin saadeti, istiklali bu yollardan geçecektir. Cumhuriyet hükümetinin bu vadideki çok verimli gayreti ve çok idealist hareketi takdir etmesi ve ona sahip olması keyfiyetidir. Demir sanatının naşiri bulunan Türk, o vatanında ikmal edilmiş olan bu lazimeyi elbette muasırı medeniyetin bütün dünyada yükselttiği dereceye isal edecektir”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
13 Ekim 1931, Malatya Türkocağı,
_______________________________________________________
Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 268.
.
#atatürk#basbug#türkiye#basogretmen#laiklik#Türk#başkomutan #teklider#atam#vatan#kemalist#türkmen#ATAMİZİNDEYİZ#asker#istanbul #türkaskeri#uluönder#kemalizm#cumhuriyet #şehit#dünyalideri#nutuk#mustafakemalatatürk#atatürkiye#türkbayrağı#anitkabir”#atatürk#basbug#türkiye#basogretmen#laiklik#Türk#başkomutan #teklider#atam#vatan#kemalist#türkmen#ATAMİZİNDEYİZ#asker#istanbul #türkaskeri#uluönder#kemalizm#cumhuriyet #şehit#dünyalideri#nutuk#mustafakemalatatürk#atatürkiye#türkbayrağı#anitkabir

Most Popular Instagram Hashtags