2,633 Photos

Inkwell ☠✝☠ıןןɐʞ☠✝☠
all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆
• awww muffin lookin as gorgeous as ever @asking_alexandria_1998 ☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
•••

(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)

•••
ı ҡṅȏẇ һȏẇ ṭȏ ʟєṭ ʏȏȗ ʟєѧṿє
һȏẇ ѧṃ ı ṡȗƿƿȏṡє ṭȏ ʟєṭ ʏȏȗ ɢȏ?
ṅȏẇ ʏȏȗ ṡṭѧṅԀ ıṅ ғяȏṅṭ ȏғ ṃє
ѧṅԀ ѧʟʟ ṭһє яѧıṅ ıṡ ṭȗяṅıṅɢ ıṅṭȏ ṡṅȏẇ
•••
ċѧṅ ʏȏȗ ṭєʟʟ ṃє ṭһѧṭ ʏȏȗ'яє яєѧʟ
ṡȏ ı ċѧṅ яєѧʟʟʏ ҡṅȏẇ
ṭһѧṭ єṿєяʏṭһıṅɢ ı ғєєʟ ı ċѧṅ ғıṅѧʟʟʏ ṡһȏẇ
ṡṭѧṅԀıṅɢ ṅє×ṭ ṭȏ ṃє ȏһ ṭһє ƿєяṡȏṅ ı ċѧṅ ɞє
ıṡ ғıṅѧʟʟʏ һєяє ѧṅԀ һє ẇȏṅ'ṭ ɞѧċҡ Ԁȏẇṅ ѧṭ ѧʟʟ
ɞȗṭ ı ċѧṅ'ṭ ṡṭȏƿ ṭһıṅҡıṅɢ
һȏẇ ʏȏȗ jȗṡṭ ҡєєƿ ṃѧҡıṅɢ
ṡєṅṡє ȏғ ѧʟʟ ṭһѧṭ ẇѧṡ ɞяȏҡєṅ ɞєғȏяє
•••
ѧṅԀ ı ẇȏṅ'ṭ ҡєєƿ ғѧҡıṅɢ
ċѧȗṡє ı'ṃ Ԁȏṅє ẇıṭһ ṭѧҡıṅɢ
ċѧȗṡє ẇıṭһ ʏȏȗ ı'ṃ ṅȏṭ ɞяȏҡєṅ ѧṅʏṃȏяє
•••
ı'ṿє ṡєєṅ ṭһє єṃƿṭʏ Ԁєєƿ
ı'ṿє ԀѧṃṅєԀ ȗƿ ṭһє ẇѧṭєя ғʟȏẇ
ʏȏȗ'яє ṭһє ṭȏȗċһṡṭȏṅє ṃʏ ċȏṃƿʟєṭє
ʏȏȗ'яє ṭһє ṡһıƿ ṭһѧṭ ҡєƿṭ ṃє ѧғʟȏѧṭ
•••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #neckdeep #youmeatsix #sleepingwithsirens #staystrong #bringmethehorizon #fallingin #mychemicalromance #lovehim #adaytoremember #nevershoutnever #askingalexandria #escapethefate #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
2d

» LOG IN to write comment.

mnr1999 Falling out of love is chiefly a matter of forgetting how charming someone is. #Love #Quote #QuoteOfTheDay #FallingIn #FallingOut #LovesGreat #DntForgetIt #LoveHurts #ButItsWorthIt 3d

» LOG IN to write comment.

Normal ☠✝☠ıןןɐʞ☠✝☠
all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
• spent the day with da bæ

(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)

һѧṿє ʏȏȗ ɢȏṭ ċȏʟȏȗя ıṅ ʏȏȗя ċһєєҡṡ?
Ԁȏ ʏȏȗ єṿєя ɢєṭ ṭһѧṭ ғєѧя ṭһѧṭ ʏȏȗ ċѧṅ'ṭ ṡһıғṭ
ṭһє ṭʏƿє ṭһѧṭ ṡṭıċҡṡ ѧяȏȗṅԀ ʟıҡє ṡȏṃєṭһıṅɢ ıṅ ʏȏȗя ṭєєṭһ?
ѧяє ṭһєяє ṡȏṃє ѧċєṡ ȗƿ ʏȏȗя ṡʟєєṿє?
һѧṿє ʏȏȗ ṅȏ ıԀєѧ ṭһѧṭ ʏȏȗ'яє ıṅ Ԁєєƿ?
ı Ԁяєѧṃṭ ѧɞȏȗṭ ʏȏȗ ṅєѧяʟʏ єṿєяʏ ṅıɢһṭ ṭһıṡ ẇєєҡ
һȏẇ ṃѧṅʏ ṡєċяєṭṡ ċѧṅ ʏȏȗ ҡєєƿ?
'ċѧȗṡє ṭһєяє'ṡ ṭһıṡ ṭȗṅє ı ғȏȗṅԀ ṭһѧṭ ṃѧҡєṡ ṃє ṭһıṅҡ ȏғ ʏȏȗ ṡȏṃєһȏẇ ѧṅԀ ı ƿʟѧʏ ıṭ ȏṅ яєƿєѧṭ
ȗṅṭıʟ ı ғѧʟʟ ѧṡʟєєƿ
•••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #saverockandroll #neckdeep
#ptv #bvb #ofmiceandmen #blackveilbrides #youmeatsix #sleepingwithsirens #falloutboy #rates #bringmethehorizon #tagsforlikes #follow #mychemicalromance #adaytoremember #staystrong #nevershoutnever #askingalexandria #disturbed #escapethefate #crowntheempire #bye #fallingin #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
4d
  •   your_the_song_that_plays Tbh your like my best friend. And we're not as close anymore but you'll always be like a sister we should talk more and hang out and I'll always want to rip your nail polish off 2d
  •   niklapan3853 Tbh we don't like eachother but if you keep going on with my brother we're gonna have to learn to deal with eachother 13h

» LOG IN to write comment.

butterpecanfilarican Love on a mountain of guns while he holds my teddy bear! #mydarkfantasy#guns#teddybears#fallingin#perfectsetting 5d
  •   cambboy80 Hardcore with a side of *sweet 5d

» LOG IN to write comment.

laurentbf21_ Every time I see your face my heart takes off on a high speed chase, don't be scared, it's only love baby, that we're falling in. #FallingIn #LifeHouse 5d

» LOG IN to write comment.

youcancallmequeenvee I haven't heard this song in like forevz! My cursive is so cute, I can't even deal! #lifehouse #fallingin #cutecursive #bejellz 1w

» LOG IN to write comment.

1977 ☠✝☠ıןןɐʞ☠✝☠
all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
• sooo bored!!! Someone hmu ♆
(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)

ғєєʟṡ ʟıҡє ʏȏȗ ṃѧԀє ѧ ṃıṡṭѧҡє
ʏȏȗ ṃѧԀє ṡȏṃєɞȏԀʏ'ṡ һєѧяṭ ɞяєѧҡ
ɞȗṭ ṅȏẇ ı һѧṿє ṭȏ ʟєṭ ʏȏȗ ɢȏ
ı һѧṿє ṭȏ ʟєṭ ʏȏȗ ɢȏ

ʏȏȗ ʟєғṭ ѧ ṡṭѧıṅ
ȏṅ єṿєяʏ ȏṅє ȏғ ṃʏ ɢȏȏԀ Ԁѧʏṡ
ɞȗṭ ı ѧṃ ṡṭяȏṅɢєя ṭһѧṅ ʏȏȗ ҡṅȏẇ
ı һѧṿє ṭȏ ʟєṭ ʏȏȗ ɢȏ

ṅȏ ȏṅє'ṡ єṿєя ṭȗяṅєԀ ʏȏȗ ȏṿєя
ṅȏ ȏṅє'ṡ ṭяıєԀ
ṭȏ єṿєя ʟєṭ ʏȏȗ Ԁȏẇṅ,
ɞєѧȗṭıғȗʟ ɢıяʟ
ɞʟєṡṡ ʏȏȗя һєѧяṭ

ı ɢȏṭ ѧ Ԁıṡєѧṡє
Ԁєєƿ ıṅṡıԀє ṃє
ṃѧҡєṡ ṃє ғєєʟ ȗṅєѧṡʏ ɞѧɞʏ
ı ċѧṅ'ṭ ʟıṿє ẇıṭһȏȗṭ ʏȏȗ
ṭєʟʟ ṃє ẇһѧṭ ı ѧṃ ṡȗƿƿȏṡєԀ ṭȏ Ԁȏ ѧɞȏȗṭ ıṭ

ҡєєƿ ʏȏȗя Ԁıṡṭѧṅċє ғяȏṃ ıṭ
Ԁȏṅ'ṭ ƿѧʏ ṅȏ ѧṭṭєṅṭıȏṅ ṭȏ ṃє
ı ɢȏṭ ѧ Ԁıṡєѧṡє

ғєєʟṡ ʟıҡє ʏȏȗ'яє ṃѧҡıṅɢ ѧ ṃєṡṡ
ʏȏȗ'яє һєʟʟ ȏṅ ẇһєєʟṡ ıṅ ѧ ɞʟѧċҡ Ԁяєṡṡ

ʏȏȗ Ԁяȏṿє ṃє ṭȏ ṭһє ғıяє
ѧṅԀ ʟєғṭ ṃє ṭһєяє ṭȏ ɞȗяṅ
•••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #saverockandroll #neckdeep
#ptv #bvb #ofmiceandmen #blackveilbrides #youmeatsix #sleepingwithsirens #falloutboy #rates #bringmethehorizon #tagsforlikes #follow #mychemicalromance #adaytoremember #staystrong #nevershoutnever #askingalexandria #disturbed #escapethefate #crowntheempire #bye #fallingin #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
1w

» LOG IN to write comment.

Inkwell ☠✝☠ıןןɐʞ☠✝☠
all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠

нαρρу вυяf∂αу вυв.
ι ℓσνє уσυ ѕσσ мυ¢н αи∂ ι киσω уσυ
ρяσвαвℓу ωσит ѕєє тнιѕ fσя α ωнιℓє
ωнι¢н ιѕ αиσтнєя яєαѕσи ωну ι αℓмσѕт ρσѕтє∂ му fανσяιтє gσяgєσυѕ ρι¢тυяє σf уσυ тнαт ι киσω уσυ ℓσνє ѕσ мυ¢н, вυт ∂є¢ι∂є∂ тσ ρℓαу иι¢є. ι киσω уσυ ¢αит тαℓк яιgнт иσω вυт ι ℓσνє уσυ αиуωαу αи∂ мιѕѕ уσυ ωαу тσ мυ¢н ѕσ ρℓєαѕє ʝυѕт ¢σмє нσмє αℓяєα∂у (Agh your such an old womannn)
•••••••••••••

(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)
♆ •••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #saverockandroll #neckdeep
#ptv #bvb #ofmiceandmen #blackveilbrides #youmeatsix #sleepingwithsirens #falloutboy #rates #bringmethehorizon #tagsforlikes #follow #mychemicalromance #adaytoremember #staystrong #nevershoutnever #askingalexandria #disturbed #escapethefate #crowntheempire #bye #fallingin #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
1w

» LOG IN to write comment.

maeve_caswell Every time I see your face
My heart takes off on a high speed chase
Now don't be scared, it's only love
That we're falling in
I would never do you wrong
Or let you down or lead you on
Don't look down, it's only love
Baby, that we're falling in
#lifehouse #fallingin #lyrics #love #happy #goodsong #smile #heart
1w

» LOG IN to write comment.

Sierra Laurie Hobbs

» LOG IN to write comment.

2w jvaa11
Normal Josie
jvaa11 You'll gonna be my BABY..im gonna drive you CRAZY..I will NEVER LET YOU GO..I just want to BE THE ONE to do you RIGHT(and not like that peeps LOL) MAN in with this collaboration.. #TRUTH #YOUgonnabemyBABY #TRYaNEWTHING #letmebe #YOURNEWFLAME #icanmakeYOU #fallingin #musictherapy #alwaysSPEAKS #truth #chrisBROWN #USHER #RICKROSS 2w

» LOG IN to write comment.

Inkwell ☠✝☠ıןןɐʞ☠✝☠
all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
• I WUV MY MANATEEEEEE•

(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)

иσω тнє ∂αяк вєgιиѕ тσ яιѕє
ѕανє уσυя вяєαтн, ιт'ѕ fαя fяσм σνєя
ℓєανє тнє ℓσѕт αи∂ ∂єα∂ вєнιи∂
иσω'ѕ уσυя ¢нαи¢є тσ яυи fσя ¢σνєя

ι ∂σи'т ωαит тσ ¢нαиgє тнє ωσяℓ∂
ι ʝυѕт ωαииα ℓєανє ιт ¢σℓ∂єя
ℓιgнт тнє fυѕє αи∂ вυяи ιт υρ
тαкє тнє ραтн тнαт ℓєα∂ѕ тσ иσωнєяє

αℓℓ ιѕ ℓσѕт αgαιи
вυт ι'м иσт gινιиg ιи

ι ωιℓℓ иσт вσω
ι ωιℓℓ иσт вяєαк
ι ωιℓℓ ѕнυт тнє ωσяℓ∂ αωαу
ι ωιℓℓ иσт fαℓℓ
ι ωιℓℓ иσт fα∂є
ι ωιℓℓ тαкє уσυя вяєαтн αωαу

fαℓℓ

ωαт¢н тнє єи∂ тняσυgн ∂уιиg єуєѕ
иσω тнє ∂αяк ιѕ тαкιиg σνєя
ѕнσω мє ωнєяє fσяєνєя ∂ιєѕ
тαкє тнє fαℓℓ αи∂ яυи тσ нєανєи

αℓℓ ιѕ ℓσѕт αgαιи
вυт ι'м иσт gινιиg •••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #saverockandroll #neckdeep
#ptv #bvb #ofmiceandmen #blackveilbrides #youmeatsix #sleepingwithsirens #falloutboy #rates #bringmethehorizon #tagsforlikes #follow #mychemicalromance #adaytoremember #staystrong #nevershoutnever #askingalexandria #disturbed #escapethefate #crowntheempire #bye #fallingin #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
2w

» LOG IN to write comment.

all_for_nothinggg ••••••☠••••••
⋆☾ɥƃnouǝ ᴚǝʌǝu sʇı☽⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠


(now yoυr nιgнтмarə coмəѕ тo lιғə)

ıṅ ѧ ẇѧʏ, ı ṅєєԀ ѧ ċһѧṅɢє
ғяȏṃ ṭһıṡ ɞȗяṅȏȗṭ ṡċєṅє
ѧṅȏṭһєя ṭıṃє, ѧṅȏṭһєя ṭȏẇṅ, ѧṅȏṭһєя єṿєяʏṭһıṅɢ
ɞȗṭ ıṭ'ṡ ѧʟẇѧʏṡ ɞѧċҡ ṭȏ ʏȏȗ
ṡṭȗṃɞʟє ȏȗṭ ıṅ ṭһє ṅıɢһṭ
ғяȏṃ ṭһє ƿȏȗяıṅɢ яѧıṅ
ṃѧԀє ṭһє ɞʟȏċҡ, ṡѧṭ ѧṅԀ ṭһȏȗɢһṭ
ṭһєяє'ṡ ṃȏяє ı ṅєєԀ
ıṭ'ṡ ѧʟẇѧʏṡ ɞѧċҡ ṭȏ ʏȏȗ
☠♆☠
ɞȗṭ ı'ṃ ɢȏȏԀ ẇıṭһȏȗṭ ʏѧ
ʏєѧһ ı'ṃ ɢȏȏԀ ẇıṭһȏȗṭ ʏȏȗ
ʏєѧһ, ʏєѧһ, ʏєѧһ
☠♆☠
һȏẇ ṃѧṅʏ ṭıṃєṡ ċѧṅ ı ɞяєѧҡ ṭıʟ ı ṡһѧṭṭєя?
ȏṿєя ṭһє ʟıṅє, ċѧṅ'ṭ Ԁєғıṅє ẇһѧṭ ı'ṃ ѧғṭєя
ı ѧʟẇѧʏṡ ṭȗяṅ ṭһє ċѧя ѧяȏȗṅԀ
ɢıṿє ṃє ѧ ɞяєѧҡ; ʟєṭ ṃє ṃѧҡє ṃʏ ȏẇṅ ƿѧṭṭєяṅ
ѧʟʟ ṭһѧṭ ıṭ ṭѧҡєṡ ıṡ ṡȏṃє ṭıṃє
ɞȗṭ ı'ṃ ṡһѧṭṭєяєԀ
ı ѧʟẇѧʏṡ ṭȗяṅ ṭһє ċѧя ѧяȏȗṅԀ
☠♆☠
ı һѧԀ ṅȏ ıԀєѧ ṭһѧṭ ṭһє ṅıɢһṭ
ẇȏȗʟԀ ṭѧҡє ṡȏ Ԁѧṃṅ ʟȏṅɢ
ṭȏȏҡ ıṭ ȏȗṭ, ȏṅ ṭһє ṡṭяєєṭ
ẇһıʟє ṭһє яѧıṅ ṡṭıʟʟ ғѧʟʟṡ
ƿȗṡһ ṃє ɞѧċҡ ṭȏ ʏȏȗ
☠♆☠
•••••
⋆{❉☼♆❁☠⇝ #makethemsuffer #saverockandroll #neckdeep
#ptv #bvb #ofmiceandmen #blackveilbrides #youmeatsix #sleepingwithsirens #falloutboy #rates #bringmethehorizon #tagsforlikes #follow #mychemicalromance #adaytoremember #staystrong #nevershoutnever #askingalexandria #disturbed #escapethefate #crowntheempire #bye #fallingin #suicidescilence ⇜☠❁♆☼❉}⋆

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
2w

» LOG IN to write comment.