riew_wp ผมอยากบอกให้คนไทยรู้ว่า ประเทศไทยเรานั้นโชคดีแค่ไหน เรามี พระโพธิสัตว์เดินดิน ที่คอดดูแลพวกเรา ไม่ว่าที่ไหนมีมีทุกข์ ท่านก็เสด็จไปโดยไม่ห่วงองค์เอง ที่ไหนมีสุขท่านก็มองอยู่ห่างๆ ไม่เคยเรียกร้อง ไม่เคยเป่าประกาศในสิ่งที่ท่านทำ แล้วเราทำอะไรให้ท่านสบายใจหรือยัง 12mon
  •   ruetima รักพ่อมากค่ะ 12mon
  •   kik_riew เมื่อนู๋เห็นพระองค์ก็คิดแต่สิ่งดีๆที่พระองค์ทำให้คนไทยทุกคนได้อยู่มีสุขตลอดมา ขอให้พระองค์อยู่เป็นพระโพธิสัตว์ตลอดไป 12mon
  •   nantakitt @riew_wp เราโชคดีจริงๆค่ะ ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย และได้อยู่ใต้ต้นพระบรมโพธิสมภารของท่าน 12mon
  •   thunfenders ขอให้พระโพธิสัตว์องค์นี้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเถิด 12mon
  •   kea_nat แค่คิดถึงท่านนู๋ก้อรู้สึกปลื้มปิติมากๆ 12mon
  •   mimparttana จะอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี หนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลคไม่เสียดาย 12mon
  •   opzaj ทรงพระเจริญ 12mon
  •   duckbud ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ 12mon

» LOGIN to Instagram to like or post comment on this post!

Facebook comment.