regina_wing 好想食 :( 3d

» LOG IN to write comment.

regina_wing 原來我地三個先係重點 熊貓都只係陪襯 4d

» LOG IN to write comment.

regina_wing 可惜不是你 6d

» LOG IN to write comment.

regina_wing 安心才能開心 7d

» LOG IN to write comment.

regina_wing 所希望太少 所失望太多 1w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 歡樂嘅時光過得特別快 又係時候講Byebye. 一齊去旅行好開心 我已經掛住你刷牙個樣 👭 2w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 不停將上引水產講左做上引小產😑 2w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 我地兩個係叻嘅 對住塊鏡影即影即有... 2w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 大雨得誇張 放唔到天燈 好多野都做唔到買唔到 係九分結識嘅一日同伴好搞笑 司機推介嘅牛肉麵好好味 我好眼瞓 2w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 落大雨 被滯留 冇帶遮 著雨衣 黃咁咁 好醜樣 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 最佳演繹 一睇就知我係扮緊佢啦 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 我明明係要海派星星 點解會變左呢隻 呢隻咩黎 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing @meipopopo 你好變態 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 人在高處 我好高 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 完全冇準備行程嘅兩個人 到宜家依然冇打算去準備 好凍好大霧 點解觀星房變左觀飛娥房...好恐怖 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing Here we are, Taiwan! Nei ho chok!😎 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 什麼時候才學會拒絕 什麼時候才學會自制 3w

» LOG IN to write comment.

regina_wing Halo :) 4w

» LOG IN to write comment.

regina_wing Let's take a selfie 4w

» LOG IN to write comment.

regina_wing 不要 再因 別人 影響 自己 心情 專心 做好 應做 的事 學習 堅強 一點 獨立 一點 可以 嗎? 4w

» LOG IN to write comment.