Armie Rosaroso
4mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
4mon / Amaro
Armie Rosaroso
5mon / Normal
Armie Rosaroso
5mon / Rise
Armie Rosaroso
5mon / Amaro
Armie Rosaroso
5mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
5mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
5mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
5mon / Earlybird
Armie Rosaroso
6mon / X-Pro II
Armie Rosaroso
9mon / Normal
Armie Rosaroso
9mon / Normal
Armie Rosaroso
9mon / Normal
Armie Rosaroso
12mon / Normal
Armie Rosaroso
12mon / Valencia
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Normal
Armie Rosaroso
1y / Walden