donyt 拜託。。。我想出去玩! 3d

» LOG IN to write comment.

6d donyt
Earlybird DON YOUNG 楊东
donyt 嘩。。。。熱到爆炸牙 6d

» LOG IN to write comment.

1w donyt
Normal DON YOUNG 楊东
donyt 七月十五日,grand opening,不要花牌,支持環保,只求幫襯,內設紋身查詢,美、台品牌衣飾!代理wesco boots,歡迎查詢訂製!查詢熱線63100339或Facebook:13ink tattoo&clothing Macau 1w

» LOG IN to write comment.

1w donyt
Normal DON YOUNG 楊东
donyt 今晚有嫻姐出品樽仔奶凍做飯後甜品。。。。yeah 1w

» LOG IN to write comment.

donyt 大包跳老舞 1w

» LOG IN to write comment.

2w donyt
Rise DON YOUNG 楊东
donyt 其實自己一個更開心😎😎😎 2w

» LOG IN to write comment.

3w donyt
Earlybird DON YOUNG 楊东
donyt 夜媽媽先來暢泳一番 3w

» LOG IN to write comment.

donyt 老豆,父親節快樂 4w

» LOG IN to write comment.

donyt 墨西哥情挑比利時😗😗😗 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon donyt
Unknown DON YOUNG 楊东
donyt 同细蚊仔爭食 1mon
  •   ka0320 呢個咪男仔 1mon
  •   donyt 係牙。。。同楠叔佢地成班之嘛,所以男仔咪係度lo @ka0320 1mon

» LOG IN to write comment.

1mon donyt
Earlybird DON YOUNG 楊东
donyt 去老航度啡下先 1mon

» LOG IN to write comment.

donyt 一個人的精彩😎😎😎 1mon

» LOG IN to write comment.

donyt 咦。。。呢個咪係曹星如 1mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Earlybird DON YOUNG 楊东
donyt 今天的圍堵立法會行動,已經和平散去了,在我眼見所有澳門人都發揮出無比的團結,互助,自律,克制的態度,我身為澳門人亦感到非常驕傲,雖然真的不知道這個離譜法案結果會是怎樣,但我祗知道今天澳門人已經為自己嬴了一場漂亮的仗!! 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Video DON YOUNG 楊东
donyt 團結就是力量,身為澳門人的你,快点過來撑撤回離補動議拉 2mon

» LOG IN to write comment.

donyt 撤回 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Rise DON YOUNG 楊东
donyt 成班毒撚睇歐聯決賽😬😬😬 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Sierra DON YOUNG 楊东
donyt 祝譚何奶青。。。福如東海,壽比南山 2mon
  •   gmaz 阿成對眼已經撐到最大了麼? 2mon
  •   hokseng @gmaz 最大了…… 2mon
  •   donyt 其實佢同我係失散多年的@gmaz 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Video DON YOUNG 楊东
donyt 祝何老菁。。。生日快樂,越老越索 2mon

» LOG IN to write comment.

2mon donyt
Lo-fi DON YOUNG 楊东
donyt 哈林足球隊 2mon

» LOG IN to write comment.